NSO

SDG'NİN FIRAT DOĞUSUNDA DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ TAHKİMATI VE MENBİÇ'TEKİ AŞİRET OĞULLARINI ÇEKME ÇALIŞMALARI

Demokratik Suriye Güçleri SDG’ye ait buldozerlerin, Halep doğu kırsalı Karakuzak bölgesi yakınlarında SDG’ye yeni tahkimat hazırlama çalışmaları

Suriye kuzeyinde kontrol sahibi güçlerin dağılım haritasının özelliklerinin değişmesiyle Demokratik Suriye Güçleri Fırat nehrinin doğu yakasındaki tabyalarını görülmemiş bir şekilde güçlendirmesi, Menbiç'teki Demokratik Birlik Partisi ve silahlı örgütlerine karşı muhtemel bir Türk askeri operasyonu korkuları içinde SDG'ye tabi Halk Koruma Birlikleri YPG'nin unsurlarından Tel Rifat ve kırsallarından Menbiç ve Fırat doğusu bölgelerine gelen yeni grupların gelmesine eş zamanlı olarak sürmektedir.

 

Yer Altı Geçit Ve Tahkimat İle Daha Önce Görülmemiş Takviyeler 

Demokratik Suriye Güçleri militanlarının güçlendirdiği tahkimat, kuzeyde El Şuyuh köyünden başlayarak 20-25 km mesafeyle güneyde Sarin kırsalında Bıçak köyüne kadar, neredeyse SDG militanlarının kontrol ettiği Fırat nehrinin doğu yakasındaki bölgeler boyunca uzanan ve karmaşık tünel şebekesi kazmaktan ibarettir.

Adını gizlemeyi tercih eden SDG'den askeri bir kaynak NSO'ya SDG militanlarının neredeyse Fırat nehrinin doğu yakasında kontrol ettiği bölgeler boyunca tüm dağlık bölgelere mevzilenen yer altı karargah ve koruma noktaları inşa etmeye çalıştıklarını söyleyerek her noktanın 3-4 metre derinliğinde 3-4 odadan oluşan, her noktadan merkezî noktayı aynı dağlık bölge ya da dağlarda, yer üstü çatışma için korumalı noktalara ulaştıran en az 10 tünel ayrılmakta ve her tünelin en az 500 metre uzunluğunda olduğunu ekledi. 

NSO muhabiri, tahkimatı arttırmak için toprak siperleri yükseltmek, çökmeyi engellemek için köprü şeklinde beton desteklerle güçlendirmesi ve daha sonra yapılacak tünelleri kazan Demokratik Suriye Güçleri’ne tabi araçların Fırat nehrinin doğu yakasında Karakuzak köyü yakınlarında olduğunu gösteren fotoğraflar edindi.

NSO muhabiri, SDG’nin noktalarını takviye ettiği bölgenin kendine tabi, gelecek günlerde mezun edilmesi beklenen 700 unsurun halihazırda savaş eğitimi düzenlenen Harus köyü kampı başta olmak üzere mezun etmeden askerlerine eğitim verdiği bir kısım kamplar içerdiğine işaret etti. 

Bölge, ayrıca, ahalinin kullanımına kapalı özel bir yolu yapıldığından sayıları net bilinmeyen yüzlerce unsurun olduğu, Fırat nehrinin batı ile doğusunu bağlayan stratejik Karakuzak köprüsüne sadece 15 km civarında uzak SDG’nin en büyük kampı sayılan Kobani/Ayn el Arab şehri kırsalında El Berkel dağlarının kampı ve 500 unsur içeren El Diken köyü kampı da bulundurmaktadır.

Muhabir, SDG militanlarının her 700 unsura eğitim verip üç ay sonra mezun ettiği unsurların dağılımını, galiba SDG’nin El Rakka şehrinin kuzeyindeki Tel Abyad şehrinden kuzey ve güney taraftan Menbiç kırsalında SDG kontrolündeki Karakuzak ve diğer bölgelere kadar uzanan Fırat nehri boyunca inşa ettiği nokta ve merkezlerin bitmesinden sonra yapacağını açıkladı. 

NSO muhabiri, SDG’nin son dönemde sürekli olarak takviyeler gönderdiğini söyleyerek daha önce doğu bölgelerden bu noktalara giden yoldan askeri Kia, Hyundai, Honda markalı Van arabaları ile Pikap arabaları gelmesine tanıklık ettiğini söyledi.

SDG’nin gönderdiği takviyeler birkaç noktaya yönelmektedir ki birkaçında eski unsurlara ağır silah eğitimi verilirken diğer unsurlara başka ihtisaslarda eğitim verilmek üzere El Berkel dağlarının kamplarına, başka bir kısım Halep kuzey ve doğusunda 2015 yılında ele geçirip evlerini yıkıp ahalisini tehcir eden SDG’ye bağlı Halk Koruma Birlikleri’nin kontrol ettiği ve Fırat Kalkanı birlikleriyle temas noktası sayılan El Şuyuh nahiyesine, gelen güçlerden gelen diğer bir kısım ise Menbiç şehri batı ve kuzey temas noktalarına yönelmekte ve bu bölgeye gelen unsurların sayısı 1000’den fazladır.

Kaynaklar, SDG’nin ÖSO ile savaşmamalarını iktiza eden, SDG yönetimiyle anlaşan SDG’ye tabi Cund El Haremeyn grubunun kontrolündeki Menbiç güneyindeki rejim güçleriyle temas noktalarına takviye göndermediğine işaret etti. 

Bölgedeki kaynaklar, NSO’ya, SDG’ye bağlı SDG’ye tabi bir kısım güçlerin, rejimin bölgeyi kontrol ettiği sıralarda İran tarafından inşa edilen İran Şirketi adıyla tanınan Sırrin köyüne yakın Tahıl silolarında mevzilendiği ve SDG’nin bu silolarda unsurlarına mesken ve yatakhaneler ile komutanlığın ofislerini inşa ettiğine işaret etti.

Bu siloların komutanlığını, Kandil dağlarından komutan Haval Delil ile Javal Besi üstlenmektedir ki bu komutanlar kazı ve noktaların güçlendirmesini şahsi olarak denetmektedir. SDG’ye tabi bu güçlerden bir kısmı Karakuzak köprüsüne 35 km uzaklıktaki Sırrin – Tel Abyad ana yolundaki El Celebiye bölgesinde mevzilenmektedir.

SDG’nin güçlendirdiği noktalar Fırat nehri doğusunda yayılmaktayken, kampları yakın bölgelerde yayılmaktadır. Barikatlar, Menbiç şehri ile, bu bölgeyi veÖz Yönetim’in diğer bölgeleriyle bağlayan tek olan Karakuzak köprüsü arasında dağılmaktadır. Bölgedeki aktivistler bu takviyelerin Özellikle de Türk liderlerin, SDG militanları ayrılsa da ayrılmasa da Menbiç’i hedef alan askeri operasyon başlama niyeti hakkında açıkl
 

Amerikalılar ve Arap aşiretleriyle Toplantılar

Özellikle, askeri operasyonlarını, SDG militanlarının başta Menbiç şehri olmak üzere kontrolündeki bölgelerde de sürdürme niyeti hakkındaki Türk açıklamalarının devam etmesi ve Afrin şehrinin ele geçirilmesinden sonra, Türk güçleri ve müttefiki ÖSO birliklerine Menbiç şehrinin teslim edilmesi hakkında haberler çoğalmıştır. 

Vakıf bir kaynak NSO’ya bu tahkimat ve takviyelerin, Türk askeri operasyon olasılığı ve alınabilen önlemleri tartışmak üzere SDG’den komutanlar ile birlikte çalıştıkları bazı aşiret oğullarıyla toplantı düzenlenmesi ve Amerikalı askerlerin şehirde bulunarak ahaliyi Türklerin Menbiç’e girmeyeceğini temin etmelerine eş zamanlı olarak geldiğini ifade etti.

NSO, toplantıya katılan bazı aşiret oğullarının adlarına ulaştı. En bariz olanları Akil el Bekûri’ye ek olarak (Suriye devrimi başında şehirde çıkan mitingleri bastırmaya katılanlardan biri) Ebu Salah Kuyeşi, Meteb El Şilaş, Mislat El Hafni, İlevi el Mıstef’tır ki SDG yönetimi, toplananlardan ahaliyi Türk müdahalesine karşı teşvik etmelerini talep etti.

Ek olarak, Amerikan bir heyet Menbiç şehrindeki kültür merkezini ziyaret edip Demokratik Birlik Partisi PYD’ye yakınlığı veya bağlılığıyla tanınan bazı Arap şahsiyetlerle toplandı. İki taraf Menbiç şehrindeki durumlarla ilgili hususlar görüşürken toplananlara yakın kaynaklar, toplantının Kürt güçlerinin Menbiç şehrinden çekme olasılığını da ele alındığını ifade etti.

Bu toplantının bariz katılımcıları arasında Menbiç’in en büyük aşiretlerinden sayılan El Bubna aşireti şeylerinden Faruk el Maşi, toplantıdan sonra sivillerle görüşmek üzere Amerikan heyete eşlik ederek şehrin sokaklarında tur atıp, şehrin büyük çarşısı, kapalı çarşı ve EL Sündüs çarşısını gezen Demokratik Ulusal Koalisyon ofisi başkanı İbrahim el Katfan bulunmaktadır.

Amerikan heyet, ayrıca Menbiç Askeri Meclisi’ni ziyaret etti. Heyetin bir üyesi, bölgede kalmak veya ayrılmak hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylerken, diğerleri yalnızca gelen emirleri yerine getirdiklerini, şimdiye kadar da herhangi bir emrin gelmediğini eklediler.

Bir kaynak, NSO’ya, SDG’nin başka yerlerde daha önceki durumlarda da yaptığı gibi şehri rejim güçlerine teslim etmeye meyil ettiği ancak ABD ile ilişkilerini korumaya çalıştığına işaret etti. Menbiç şehri ve bağlı bölgeleri iki Amerikan noktasını bulundurmaktadır. Bariz olanı Amerikan güçlerin toplanıp asker ve araçlarını yerleştirdiği askeri El Sebt köyü havalimanı ile Uluslararası Koalisyon ülkelerinden sorumlu ve askerlerin olduğu ve mayın imha eğitimin verildiği Cade Sağire köyünün okulunda olup, yerel kaynaklar NSO’ya Koalisyon güçlerinin bu nokta etrafında sıkı koruma yerleştirdiğini söyledi. 

O esnada şehri kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri SDG, Menbiç’i teslim etmek ya da bir taraf lehine çekilme olasılığı hakkındaki haberleri reddederek ahalinin moralini düşürmeyi amaçlayan söylentilerden ibaret olduğunu söyledi.


SDG, Tehcir Ettirdiği Köylerdeki Aşiret Oğullarını Çekmeye Çalışıyor

Bu, SDG’nin ele geçirdikten sonra tehcir ettirdiği başta Harus, Keyik Dede köyleri ve ahalisini tehcir ettirdiği, bazı evlerini yıktığı, kamp ve askerî karargahlar inşa ettiği El Şuyuh ki çoğu Fırat Kalkanı birliklerine katılan, Arap köylerin oğullarıyla anlaşma çalışmalarına eş zamanlı olarak gelişti.

SDG, El Şuyuh beldesinin ahalisiyle müzakerelere Ayn el Arab’taki Öz Yönetim Yürütme Konsey Başkanı Enver Müslim, Ayn el Arab’ın en büyük aşiretlerinden Kürt Ketkan aşireti şeyhi Necip Basravi, Menbiç Yasama Konseyi Ortak Başkanı El Bubna aşireti şeyhlerinden Faruk el Maşi’yi gönderirken El Şuyuh beldesi ahalisi adına katılığ beldenin en büyük ailesini oluşturan El Naif ailesi ve aralarında Menbiç şehrinde El Serb semtindeki evinde müzakerelerin yapıldığı Hüseyin El Nayif vardı.

SDG temsilcileri, müzakereler sırasında tehcir edilenlerin bölgelerine iade etmek karşılığında şahsi silahlarını bırakmak ve bölgelerin oğulları, gerek Fırat Kalkanı gerek Zeytin Dalı operasyonuna katılan Türkiye’den desteklenen birliklerden ayrılmasını koştu.

O girişimleri, son olarak Menbiç’teki SDG yönetimi ile Esed rejimi yanlısı aşiretlerin bazılarıyla çıkan gerginlik engellemiştir ki o aşiretler Esed rejiminden gelen talimatlar gereği Amerikan güçlerinin Menbiç’ten çıkmasını talep eden protesto ve eylemler düzenlemeye çalışmaktadır. Ancak bazı o hareketlenmelerin SDG’nin şehirdeki silahlı örgütleri tarafından sert karşılanması, şehrin önemli aşiret şahsiyetlerinin yaralanma ve tutuklanmalarına neden olmuştur. 


Bu içeriği paylaş