NSO

Kuzeyde diploma sahteciliği, denetimin zafiyeti içerisinde revaç bulan bir piyasa, mağdurlarına aldırmayan müşterileri

Kuzeyde diploma sahteciliği, denetimin zafiyeti içerisinde revaç bulan bir piyasa, mağdurlarına aldırmayan müşterileri

Saldırı ve silahlı çatışmalardan zarar görenlere hizmet kuruluşlarını iyileştirme projelerinin başlaması ve Türkiye’den desteklenen Suriye muhalif birliklerinin ele geçirdiği bölgelerde yeni kuruluşların inşa edilmesiyle bu kuruluşları kalkındırmak ve yönetmek amacıyla akademik tecrübelere şiddetli ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Bu dönemin bir yıldan fazla başlamasıyla o bölgeler özellikle tıp ve mühendislik alanlarında akademik tecrübelerin nadir olmasından dolayı sıkıntı yaşadığından sahte diploma sahipleri denetimin zafiyeti ve bazı görevleri üstlenmek veya bazı meslekleri icra etmek amacıyla sundukları belge ve diplomaların doğrulanmasının zor olmasıyla adı geçen kuruluşlarda yer buldu.

Ancak durumların istikrar bulması ve o kuruluşların çalışmalarına başlaması ve görevlere başvuranların sayısının artmasıyla dairelerin müdürleri yüzlerce çalışanın sunduğu diplomaların kaynağını araştırmaya başlayarak incelenip kontrol edilmesi sonucu büyük sayıda sahte diploma ortaya çıkardı. Bu belgeler arasından tıp, eczacılık ve hemşirelik diplomaları idi. Ancak beklenenin tersine sahte diploma sahiplerini hatasından dönmediği gibi sahteciliği ortaya çıkaranlar öldürme ve fiziki eziyetle tehdit edildi.

 
NSO’un Halep’in kuzeyindeki muhabiri Halep’in doğusunda El Bab şehrinde bu durumu gözlemledi ve ilgiler ile diploma sahteciliği tecrübeleri olanların bazılarıyla görüştü.
 
 
Yalnızca El Bab şehrinde sahte 40 sağlık diploması ortaya çıktı
 
El Bab şehrinin durumları istikrar bulması ve sağlık ofisinin inşa edilmesiyle sağlık ofisindeki uzmanlar bazı “doktorlar” tarafından yanlışın yapıldığını fark etti. Deneyimli doktor veya eczacıların yapmaması gereken yanlış ilaç yazma veya hastalık durumlarını yanlış teşhis etme gibi bazı o yanlışlar sağlık ofisinin bu şahıs ve diplomaları araştırmaya sevk etti.
 
Hastane, eczane ve de bu alanda çalışanların olmak üzere şehirdeki sağlık çalışmalarını denetlenmesini yapan sağlık ofisi, DEAŞ’in Bab şehrinden temizlenmesi sonrasında kuruldu. El Bab şehrinde Türkiye hükümetinden maddi destek verilen üç hastane olduğu gibi diğer hastanelerin yoğunluğunu çok azaltacak yüksek kapasiteli yeni bir hastane de kuruldu. 
 
Bulunan diplomalar ile ilgili sağlık ofisi çalışanı Abdullah El Rağib, NSO’ya “Geçen aylarda ortaya çıkartılan doktor, eczacı, hemşire, teknisyen ve ebe olarak sahte 40 diploma ortaya çıkarıldı” diyerek El Rağib sahtecilik yapanların mantıklı olmayan mühür, yüksekokul/üniversite adı, sınıf sıralaması, hatta zamanlamada bir zafiyet ya da açığın olması çoğunlukla daima bulunmaktadır.
 
El Rağib ekleyerek: “Bazı diplomalar da aslına tamamen yakın ve benzer olarak aldatıcı bir yöntemle sahteciliğe uğramıştır. Bu bize doğruluğunu teyit etmek üzere diploma sahiplerini uzman sağlık heyetler tarafından sınavlara almalarımıza sevk etti. Ayrıca şahısları aynı dönemden mezun olanlara sormak yolu gibi araştırmak da bazı sahte diplomaları ortaya çıkarmamıza neden oldu.
 
El Bab şehrindeki yerel konseyin sağlık ofisinin başkanı Dr. Ahmed Abo, NSO’ya estetik cerrahisi doktor olduğunu iddia eden bir şahsın sahte diploması ortaya çıkarma hikayesini anlatarak:”-Dr. Abo’nun adını vermemeyi tercih ettiği- bir şahıs estetik cerrahisi doktoru olarak El Bab şehrindeki El Hikme hastanesine doktor atama sorumlu komisyonuna sahte bir diploma sundu ve hastaneye atandı. Halbuki tıp diploması olmayıp sahte belgeler sunmuştur.” Dedi.
 
Dr. Abo, hastane kadrosunun, sahte diploma sahibinin, hastanın durumuna uymayan belli başlı ilaç veya hastaya zarar verebilecek ilaçlardan yüksek miktarda vermek gibi doktorlardan alışılmayan tıbbi yanlışlar yaptığını fark ettiğine açıklık getirerek sahte diploma sahibinin kız kardeşi sağlık ofisine estetik cerrahisi diploması olduğunu iddia eden kardeşinin sahtecilik yaptığını ihbar etmesi üzere durumu ortaya çıktığı ve ondan sonra Türkiye’ye kaçtığını ekledi.
 
 
Ölümcül olabilecek tıbbi hatalar
 
El Bab şehrinde bir tıbbi kaynak, NSO’ya sahte tıp diploması taşıyanlardan biri gebe bir hastaya ilaç yazması sonucu çocuk düşürdüğünü söyleyerek “bir başka ‘estetik cerrahisi’ alanında tıp diploması sahte birinin bir hastaya kitle çıkartma ameliyatı yapması sonuç bir doktorun konuyu fark etmesi ve ameliyata devam etmesini engellemeseydi ölümüne neden olacaktı.” dedi. 
 
Ek olarak başka bir sahtekâr on yaş küçük çocuğa beş çeşit antibiyotik yazdığını söyledi. Aynı bağlamda da adını açıklamayan bir hemşire tıp mesleğini iddia edenlerden birinin babası ilgili makamlara oğlunun tıp diplomasının sahte olduğunu ve Bab şehrinde yakın köylerin birinde 6 ay civarında mesleği icra ettiği ihbar etmesi sonucu durumunun ortaya çıktığını fark etmesi üzerine Türkiye’ye kaçtığını söyledi.
Kadın hastalıkları uzmanı Dr. Mahmud Hac Muhammed, NSO’ya şunu söyledi: diplomanın sahte olması hırsızlıktır. Çünkü sahtekâr başkasının yerini çalar. Durumun tehlikesi tıp diplomalarının sahte olması halinde artmaktadır.
 
Dr. Hac Muhammed, tıp mesleğini iddia eden bazı şahıslarla yaşadığını anlatarak “Doktor olduğunu iddia eden tanıdığım biri bir çocuğa tehlikeli bir ilaç yazdı ancak neyse ki çocuğun durum büyümeden fark edildi.” Dedi. Dr. Hac Muhammed ekleyerek bir estetik cerrahisi doktorun sürekli karmaşık cerrahi operasyonlar gerektiren bazı durumlardan kaçtığını söyledi.
 
Hac Muhammed, devam ederek “Sürekli olarak yanlış teşhis edilmiş hastalık durumlarına karşı karşıya geliyorum. Çoğu da kırsal bölgelerden gelmektedir. Bu durum yanlış ilaç verilmesine ve hesapta olmayan ve gerekçesi olmayan komplikasyonlara da neden olabilmektedir.
 
 
Meslek icra ruhsatı
 
Çok sahte diploma ortaya çıkartılmasıyla sağlık ofisi, sağlık diplomaları olanların mesleklerini ancak sağlık ofisinden bunun için ruhsat almaları ile icra etmelerine izin vermeye gitti. Bu ruhsat yerel konseydeki sağlık ofisine doktor ve eczacılar ile sağlık alanında çalışan diğerlerinin sunduğu diplomaların doğruluğunu kontrol etmesine olanak sağladı. 
 
Sağlık ofisi başkanı Dr. Ahmed Abo, NSO’ya “Sağlık diplomaları sahiplerini, sahte diplomaların yayılması ve eczacılık ve hemşirelik meslekleri gibi eski tecrübelerine itimat edip akademik diplomalarla çalışanları öğrenmek için mesleklerini icra etmeleri için sağlık ofisinden ruhsat almalarına mecbur ettik.” Dedi ve doğrulanması zor olan Rusya ile Ukrayna diplomaları olan bazı başvuranların olduğuna dikkat çekerek bu tür diplomalara güvenmenin mümkün olmadığı üzerinde durdu.
 
 
Sahte eğitim diplomaları
 
Sahte diplomalar sağlık alanına münhasır kalmayarak eğitim kurumlarına çok sayıda sahte diplomalar girerek sahipleri öğretmenlik veya okul ve eğitim kurumlarında idarecilik alanında çalıştı.
 
El Bab şehrindeki eğitim müdürü yardımcısı Cuma Kezkez, NSO’ya “El Bab şehrinde eğitim müdürlüğü inşa edilmesinden sonra müdürlüğe bağlı eğitim kurumlarında görev almasını sağlayan 25’ten fazla sahte diploma sunulduğu ortaya çıktı.” Diyerek “Hala ara sıra özellikle de müdürlüğün yürüttüğü ilk tayin sınavından başarısız olup üniversite diplomaları olduğunu iddia edenlere yürüttüğümüz sınavlardan sonra bulmaktayız.” Ekledi. 
 
Kezkez, müdürlüğün bir okulda yedi sahte diploma açığa çıkarttığı, sahte diplomalara maaşları teslim etmesi sırasında da istifa etmeleri veya yargıya sevk edilmeleri sunduğunda sahteciliği itiraf edip eğitim mesleğinden çekildiklerini zikrederek şimdiye kadar ortaya çıkartılan sahte diplomaların sayısı 44’ü açtığına dikkat çekti.
 
Kezkez, müdürlüğün sahtekârların eğitim mesleğine girmelerini engellemek için sürekli çabası üzerinde durarak “Bir kontenjan açıldığı ilan edildiğinde yüzlerce genç başvurmaktadır. Bu yüzden tüm başvuranlara yazılı sınav uygulayıp en ehil olanlarını seçmekteyiz. Son El Bab şehrinin okullarına öğretmen alımı müsabakasında 750 öğretmen başvurdu ve aralarından yalnızca 120 kişi seçtik.” Dedi.
 
 
Sahteciliği ortaya çıkartmaya çalışan herkese öldürme tehdidi
 
“Sahtekâr doktorlar” durumları ortaya çıktığında aldıkları işlemler değişerek kimileri mesleği, kimileri de şehri bırakırken diğerleri yaptıklarının doğruluğu üzerinde ısrarlı kalarak tutuklanmaları sonrasında yargının karşısında da sahte diplomalarına sarıldı.
 
Sahte diplomaların açığa çıkarılmasına tepki olarak sahtekârlardan biri kendisini açığa çıkaran memurlara eziyet vermeye girişerek arabalarına uyuşturucu sokup ihbar etti ve bazılarının DEAŞ mensubu olmakla suçlayıp hapsedilmeleri ve mal varlıklarına el koyulmasını talep etmesinin üzerinde öldürmekle tehdit etti.
 
Tehdit edilen doktor ve memurlar maruz kaldıkları tehditlerden bahsetmeyi reddetti ancak bu mağdurlara yakın kişiler, NSO’ya “sahtekârların memurları tehdit ettiklerine dair çok delil bulunmaktadır ancak El Bab şehrindeki yargıya sunuldu. Deliller arasında sahtekârların onları açığa çıkaran memurlara gönderdikleri ses kayıtlar vardır. Adı geçen sahtekârlar halihazırda sorgu için gözaltındadır.” Dedi. 
 
Kaynak, bazı sahtekârların işini açığa çıkaran memurlardan birisinin, hasmının bir kişiye aracının altına bomba yerleştirmekle görevlendirmesi ancak yerleştirmekten vazgeçip memura ulaşarak sahtekâr kişin niyetlerini anlatması ve daha sonra tutuklanmasıyla az kaslın suikasta maruz kalacağını ekledi.
 
 
Kanun ve sahtecilik 
 
Sahtecilik ofisleri birçok bölgeye yayıldı ancak yaklaşık olarak Azez’de yoğunlaşmıştır. İlgili makamlar son dönemde ortaya çıkan o ofisleri kapattırıp açığa çıkarılan sahtekârları hesaba çekmeye azmetmiştir. 
 
Azez şehrindeki sahtecilik yapanların yayılması hakkında şehirdeki sağlık ofisin başkanı Dr. Mueyyed Kabtur, NSO’ya “Sahtecilik ofislere Azez şehrine münhasır değildi. Ancak şehrin sınıra yakın konumu ve çoğu insanın oraya göçmesi sahtecilik yapanların toplandığı bir merkez haline getirdi.” Deyip uzman birimler birçok bölgeye ve çeşitli yaşam alanlarına büyük ölçüde etkileyen bu görüntüyü bitirmek çabasında olduğunu ekledi.
 
Bitirerek “Tehlike birkaçı Azez’de de açığa çıkarttığımız yalnıza sağlık diplomalarının sahteciliğinde değil sağlık, eğitim, mühendislik vd. tüm alanları kapsamaktadır. 
 
Diğer yandan El Bab şehrinin yerel konseyindeki hukuk ofisi başkanı Av. “Muhammed Faris” NSO’ya “Sahtecilik hukuk ve etik yönünden büyük bir suç addedilmekte ancak tıp ve eczacılık diplomalarının sahteciliği insanların hayatıyla ilişkili olduğundan en büyüğü sayılmakla birlikte eğitimde de çocukların terbiye ve talimine etkisi olmasıyla ondan az değildir.” Dedi.
 
Ek olarak “Hukuk ofisinin rolü sahtecilikle ilgili herhangi bir davaya üstlenmek ve diplomanın sahte olduğunu doğrulayıp sahtecilik davası açtıktan sonra yargıya sevk etmektir.” Ve “Geçici Hükümet uluslararası örgüt veya diplomanın verildiği üniversiteyle iletişim kurmak yoluyla doğrulanması için yerel konseylere diplomaların göndermelerini önerdi. Ancak halihazırda buna ihtiyacımız olmamasından dolayı şimdiye kadar göndermedik.” Dedi.
 
 
Sahtecilik hâlâ ve alenen devam etmekte 
 
Bulunduğu yerlerde sahteciliği önlemek üzere ilgili makamların aldığı tedbirlere rağmen hala devam etmekte ve sahteciliği yapanlar müşteri bulmaktadır. O müşteriler, sahtecilerden aldıkları diplomalara binaen yeni görevler almak veya mesleği olmayan meslekleri icra etmekten vazgeçmedi.
 
Bu bağlamda adını vermeyen bir sahteci NSO’ya “Saاtecilik hala ve alenen Azez şehrinde devam etmekte ve bu işte birçok sahteci çalışmaktadır. Azez şehrindeki güvenlik istikrar sahteciliğin ve Azez’in merkezi haline gelmesinde rol oynamıştır.” Dedi. 
 
Sahteci, işinde ilk olarak Esad rejimine ait resmî kurumların mühürlerinin sahtesi yapmaya dayandığı, sonra boş asıl resmî belgeleri rejim bölgeleri ve kurumlarından satın alarak sahteci tarafından normal fotokopi makineleriyle istenen bilgilerle doldurulduğunu açıkladı.
 
Sahteci “Üniversite diplomaların sahtesi ücreti 150-400 ABD Dolar arasında olup sahtesi mümkün olmayan bir üniversite diploması yoktur.” Diye ifade etti.
 


Bu içeriği paylaş