NSO

İdlip Ve Hama Kırsalları Mültecileri, Tekrarlanan Göç, Yetkili İhmali Ve İkamet Ettikleri Bölgelerde İstismar

Kefer Nubbul şehri yakınlarında güney İdlip kırsalından göçmen ve eşyalarını taşıyan bir kamyon!

Idlip’in güney, Hama’nın doğu ve kuzey kırsallarına Rus uçaklarının desteğiyle Esed güçleri ve milislerinin başlattığı askeri hamlenin devam etmesiyle, güvenli yer arama maksatlı göçenlerin sayısı artmakta ve hizmetin olmadığı bölgelere yerleşmek zorunda kalmaktadır.

Bölgeye Rejim’in düzenlediği saldırılarda binlerce ailenin belirsiz yönlere doğru göç etmelerine neden olup kışın soğuğunda çoğu barınaksız açık yerlerde yatmaktadırlar.

İdlip’e Dağılan Binlerce Mülteci Ailenin Sayısı Tam Belli Değil

Hama’nın doğu kırsalları, Sincar bölgeleri, Ma’arretü’l-Nüman doğu kırsalları, Han Şeyhun şehrinin yakın köylerinden göçenler Kah ve Atme beldelerindeki sınır bölgelerine ve saldırıların daha az hedef olduğu köy ve beldelerine dağılıp geçici olarak yerleşmişlerdir.

Kuzey Suriye’de Çalışan Dernekler Arası Koordinasyon Ve Mülteci Acil Durumlar Genel Koordinatörü Muhammed Cefa, NSO’ya, askeri hamle ve sürekli saldırı nedeniyle 8469 civarında aile saydıkları, sayının tüm aileleri kapsamadığı, Hama ve İdlip kırsalları bölgelerinden sürekli göçle inanılmaz sayıda mülteci olduğunu belirtti.

Cefa, bu büyük mülteci sayısının, göçen belde ve köylerin zaten başka bölgelerinden mülteci barındırdığı, özellikle de 100 bin göçmeni barındıran Sincar bölgesi, ahali ve göçmenlerin devamlı saldırı nedeniyle orayı bırakmak zorunda kalmıştır. 

Genel koordinatör, Rejim güçlerinin belli bir bölgeyi, ahalisini göçmeye zorlayana dek vurmaya devam ettiği, daha sonra ahalisinden boşaltmak amacıyla başka bölgelere geçmesi, mültecilerin sürekli taşınması ve sayıları her gün arttığını bildirdi.

Cefa, göçün ani olduğu, insani kuruluşlar yeni yılın plan ve projelerini belirlemek amacıyla yıl sonunda mal sayımı yapar ancak yeni yılın başlamasıyla göçmenlerin sayısı artması milletler arası derneklerin bu büyük göçle başa çıkması gerektiğine dikkatleri çekmiştir.

Mülteci Sayımı Departman Sorumlusu Muhammed El-Zeydan, tek El-Selam kampları 152 göçmen aile barındırdığı ve bu ailelerin El-Nasr, El-Meydan, El-Haliç El-Arabi, El-Selam kamplarına, Li-Ecliküm(Sizin İçin) topluluğu ise 54 aile barındırıp El-Neva’ir, Şüheda’ El-hürriyye kamplarına, El-Kerame kamplarında da 291 aile olup ElHaremeyn, El-Aksa, Taybe vs. kamplarına dağılmakta olduğu ve bu kampların Türkiye’yle sınır Atme bölgesinde olduğunu söyledi.

El-Zeydan, şimdiye kadar tescilli mülteci toplam sayısı 2590 aile olup, Atme ve Sermede kamplarına dağılmakta, mülteci sayımının devam ettiği ve köylere devam eden Rejim’in askeri hamlesiyle başka ailelerin de geleceğini öngördüğünü aktardı.

El-Zeydan, mültecilerin İdlip ilinin diğer bölgelerine dağılımı hakkında, 278 ailenin Cebel El-Zaviye bölgesinde Kensfara, Ahsem, El-Bara, Ayin Laruz, Mi’rata, Cuzef, Bilyon vd. köylerine dağıldığı, 347 aile ise Cisru’ş-Şuğur köylerinde olduğu ve bu rakamların sayım devam ettiğinden mültecilerin sadece bir kısmını temsil etmek olduğunu söyledi.

On Binelerce Mültecinin Çilesi Ve Göçtüğü Yerlerdeki İstismarı

Güney İdlip ve Kuzey, Doğu Hama kırsallarından göçenler, çadır ve ısınma için yakıtın olmamasından sıkıntı çekmektedir ki mehcur ve yaşanmaya uygun olmayan evlerde ikamet etmeye mecbur kalmaktadırlar. Bazıları da gece soğuğundan korunma maksatlı ilkel malzemelerden basit çadırlar yaptı. Aldıkları yardımlar ise sadece göçtükleri köylerin verdiği yardımlardır.

Hacikadın Heyyume El-Yasir (57 yaş) doğu Hama kırsalındaki Rebde köyünden Cebel El-Zaviye bölgesine göçtü. NSO’ya bu göçün Hama’dan Sincar köylerine göçüp kamplara yerleştikten sonra bölgeyi hedef alan savaş uçaklarının yoğun saldırıları akabinde bir ay içinde tekrar göçmek zorunda kaldıklarından ikincisi olduğu söyledi.

Hacikadın Heyyume, kendisi ve kalan mültecilerin askeri hamlenin devam etmesi ve İdlip’in diğer bölgelerini hedef almasından korktukları ve çoğu ahalinin günlük yaşamını sağlamak için sattıkları birkaç hayvandan başka bir şeyleri olmadığından, temin edemeyeceği büyük masraflar gerektiren göçe gücü kalmadıklarını söyledi.

Hacikadın çoğu göçmen ailenin çadır, yakıt, ısınma, gıda ve tıbbi malzemelerin bulunmamasından günlerce yağmur altında açıkta kaldıklarını sorumlu taraflara ve insani derneklere seslenerek acil olarak çadır temin etmelerini rica etti.

Aynı şekilde doğu Hama’daki Rebde köyünden göçmen Muhammed El-İsmail(45 yaş) ise, kiralara yapılan zamlardan dolayı yerleşmek için mesken bulmakta zorlandıkları, Sermede bölgesindeki kiraların aylık 75-100 amerikan doları olduğu, bazı evlerin de 200 dolar olduğu ve bunun da evin alanı ve konumuna göre değiştiği ve bazı ev sahiplerinin de 6 aylık peşin kira istediklerini söyledi.

El-İsmail, göçtükleri yerlerde istismar vakıalarının çok olduğu, göçmen sayısının artması kiraların yükselmesine neden olduğu, çatışma ve Rejim güçlerinin saldırılarından uzak sayıldığı bölgelere yoğun rağbetten dolayı 40 dolara kiralanan evler iki katını geçtiğini söyledi.

Mültecilerin İstismarı Ve İlgili Makamların Müdahale Talepleri

İdlip’e binlerce mültecinin geldiği ve barınaklara çok ihtiyacı olduğundan, saldırı ve çatışmadan uzak yerlerdeki evlerin kiraları tedrici olarak yükselmeye başlayarak emlak ofisleri ve ev sahiplerinin istismarıyla eski kiranın 10 katına kadar çıkmıştır. 

İdlip Koordinatörlüğü’nde çalışan Suheyb Mikhil NSO muhabirine verdiği bilgiye göre kiraların konum, döşeme türü ve bölgedei güvenlik şartlarına göre tedrici olarak 5,000 SL’ndan 50,000 SL’ne kadar yükselmiştir.

Mikhil’e göre mülteciler emlak ofisleri sahipleri ve ev sahiplerinin tamahlarından şikayetçidir ki durumlarına uygun olmayan büyük meblağlar istenmektedir. İdlip’te bazı aktivistler, özellikle de kendisi bölgenin meşru tek ciheti sayan Kurtuluş Hükümeti ve bölgedeki askeri ve sivil güçleri sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı ve açıkta kalan ailelere mesken temin etmeye çalışma ve bu durumu çözmek üzere ciddi ve hızlı çalışmanın gerektiğini vurgulamaktadır. 

Aktivistler Kurtulu Hükümeti’ndeki tüm yetkilileri sivil mültecilerin bu büyük sayısı karşısında ahlaki ve insani sorumlulukları karşısında olması için mültecilere takdim ettiği yardım çalışmalarının periyodik raporlarını hazırlamalarını talep etti. 

Kurtuluş Hükümeti Sosyal ve Mülteci Politikalar Bakanı Dr. Muhammed Ali Amir NSO’ya verdiği bilgilerde, bakanlığın insani alanda yaşadığı imkansızlıklara rağmen İdlip kırsallarında çalışan derneklerle birlikte acil olarak çadırlar inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Amir, mültecilere bakanlıktan yardım verildiği ve çalıştıkları stratejiye göre sürekli çabalar sarf ettiklerini ve daha sonra mültecilere yardımlarındaki tüm emekleri açıklayacaklarını söyledi.

Büyük sayılar, çatışmalar ve Rejim ile müttefiklerinin yoğun saldırılarına devam etmeleriyle birlikte her geçen gün mülteci sayısı artmaktadır. Yaşam temellerini temin etme ve sınırlı imkanlarıyla uygun kiralık ev bulma arayışındaki çileleri yanında, diğer binlerce kişi 3. 4. Kez göç etmek zorunda kalmamaları umuduyla gittikleri arazi ve parklarda soğuktan koruyacak bir çadır aramaktadır.
 

Güney İdlip kırsalında Kefer Nubbul şehri yakınlarında boş bir arazide mülteci barındıran bir çadır

 

İdlip ve Hama kırsallarından mülteciler Türkiye sınırına yakın İdlip’in kuzey kırsallarındaki Kah Kampı!

 

 


Bu içeriği paylaş